Светът е пълен с информация, която ни залива от всички посоки. Светът е пълен със случки, приключения, несгоди, емоции, таланти, кариери …. А къде сме ние, коя е нашата посока, имаме ли умения, коя сфера да избера за своето развитие … Изгубваме се във възможности, желания и мечти и забравяме да усетим себе си, собствените си способности за да ги реализираме и да живеем живота леко, с усмивка и удовлетвореност.
 
Нашият екип е специализиран точно в това: Чрез нашите обучения, дейности, продукти, обмени инвестирате в себе си, в бъдещето си, в живота си. Превръщате мечтите в цели, научавате да ги формулирате правилно и постигате. Развивате и надграждате уменията си.
 
Специално за млади хора, които искат да опознаят света, да развият своите способности и да намерят реализация предлагаме възможност за обучение в България и други страни в Европа. Те предоставят шанс за работа по съвместни проекти в екип. Добивате международен опит, създавате контакти, приятелства.
 
Right Sway провокира да излезете от обичайното си ежедневие, да стигнете до там където се крият отговорите, и сами да ги откриете – вашите лични отговори!

С Right Sway повишават многократно мотивацията си, удовлетвореността от живота и постигате баланс в живота си. Разширявате зоната си на комфорт, повишавайки решителността си и провокирайки осъзнатост и значими резултати.
Професионални обучения
Професионални обучения

Професионални обучения, насочени към хора, заети в сектора на услугите и/или имащи пряка връзка и интеракция с други хора, които искат да надградят уменията и знанията си

Коучинг
Коучинг

Коучингът помага на личността да постигне желаната цел, да се усъвършенства, да разкрива възможностите, които стоят пред нея и да се справя с предизвикателствата.

Фирмени Обучения
Фирмени Обучения

Корпоративни обучения, базирани на нуждите и потребностите на компанията.

2000
Младежи
20
Проекти
200
Партньори
20
Събития