Кои сме ние

За нас
  • Right Sway има дългогодишен опит в сектора на образованието и работата с младежи.
 Right Sway се роди като естествено решение на проблеми свързани с:

- Липсата на развити умения и ключови компетенции.
- Необходимостта от кариерно ориентиране и посока на бъдещо развитие.
- Нуждата от развитие на таланти
​- Ниската ангажираност на учениците използвайки само традиционни методи на образование.
- Нуждата от по-качествено образование, което да помага на учениците да навлезат в пазара на труда по-подготвени, мотивирани и да  намерят правилното си мястоRight Sway съдейства на своите ученици, клиенти, партньори и стажанти да:
  • Открият своя път и да го следват.
  • Създадат ясен план за действие.
  • Подобрят комуникационните си умения.
  • Разширят зоната си на комфорт.
  • Открият своята лична рецепта за успех.

Мисия:
Мисията на „Right Sway” е да вдъхновява и да отключва пълния потенциал на всяка една личност. Ние мотивираме всеки да преследва мечтите си и да постига желаните цели, вярвайки в собствени си възможности.

Ценности:
  • Лично отношение и индивидуален подход към всяка личност и екип
  • Професионализъм и етичност – Right Sway работи в съответствие с етичните стандарти определени от Международната Коуч Федерация (ICF) и спазва конкретни етични и професионално норми;
  • Компетентност, качество и отговорност – ние приемаме като лична кауза работата с всяка личност и екип и вярваме в потенциала и възможностите
  • Креативност и иновативност – екипът на Right Sway използва иновативни инструменти и подходи, както и неформално образование в работата си
Екип:
Коя е Вероника? Вероника Михайлова е сертифициран коуч и член на Борда на Директорите  на представителството на Международната Коучинг Асоциация в България. Вероника е експерт в областта на личностното развитие, професионалното ориентиране и изграждането на „меки“ умения и ключови компетенции. Обучител е по различни програми и проекти на международни ниво в сферата на предприемачеството, работата с младежи, коучинг и други. Реализира проекти в рамките на Европейска доброволческа служба, където е и ментор. Практиката ѝ като кариерен консултант започва през 2011 година. Две години по-късно е отличена от Европейската комисия с награда за добри практики в областта. От 2015 година е сертифициран коуч и активен член на Международната коуч федерация като към днешна дата вече заема длъжността директор „Комуникации“ в българското представителство на организацията. Страстта й са народните танци, с които се занимава от дете – в основата на любовта й към тях стои ансамбъл „София-6“, който е носител на пет световни титли и единственият в света с подобни постижения. Част е от Лидерската академия на Съвета на жените в бизнеса в България и е един от лиазоните на екипа на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. – Реализира 4 месечен проект на място в Лондон за обмен на добри практики, внедряване на коучинг и неформални методи в дейността на британската компания и създаване на иновативен продукт за развиване и валидиране на знания и умения, получени по неформален път.

Какво прави? – Вдъхновява младежи да превръщат мечтите си в цели, които да преследват и постигат и от които никога да не се отказват; преобразява екипи като ги мотивира и амбицира да се борят за постигане на най-високо ниво.

В какво вярва? В усмивката и в справянето с предизвикателствата и излизането от зоната на комфорта за постигане на целите.

Защо? Защото влага сърцето си във всичко, с което се захване, защото обича работата си и защото вярва, че всеки човек може да постигне и невъзможното.
Коя е Полина? Полина Спасова е кариерен консултант и коуч. От 2010 година Полина работи в сферата на образованието като има международен опит във фирми като PwC и Lehman Brothers в Лондон. В PwC London, Полина работи в отдела Обучения и развитие на човешките ресурси, където отговаря за развитието на меките умения на служителите, както и за личностното им усъвършенстване. Полина вярва в силата на образованието и в това, че самите ние сме лидерите на нашия собствен живот и всичко зависи от нас. Полина е работила по международни проекти с училища и университети от цял свят. От 2013 година е обучител като се занимава с водене  и фасилитиране на обучения за младежи и преподаватели. Полина използва различни коучинг методологии в преподаване като има много опит с неформалното образование. Полина води и обучения за обучители.
Разполага с опит в корпоративния сектор и в работата с екипи. Занимава се с внедряване на иновативни практики и методи в работата на компании за повишаване на ефективността и продуктивността им на екипно ниво. Има опит, както в България, така и в чужбина. Има дългогодишен опит в управлението и изпълнението на проекти с европейско и международно финансиране. Ментор е в различни програми за професионално развитие и лидерство. Реализира проекти по Европейската доброволческа служба.

Какво прави? Полина се занимава с кариерен коучинг на младежи, като работи и с индивидуални и с групови клиенти, и е изпълнявала различни обучения по темата, както с младежи, така и с преподаватели.         

В какво вярва?
В силата на всеки един от нас да постигне това, което иска. Вярва, че всеки има свой собствен път, който да намери и цели, които да реализира и въпросът не е дали Можеш или Не можеш, а дали Искаш или Не искаш.

Защо? Защото всеки един от нас е уникален, неповторим и страхотен!