Пътят на Конника – 2013 г – досега

Проектът „Пътят на Конника” има за цел да възстанови, стимулира и обедини усилията на участниците от Европа и Азия  за опазване, популяризиране и устойчиво развитие на културното и историческо наследство по един общ културен коридор от Китай до България.

Девизът „От общо минало към бъдещо сътрудничество” обединява целите на проекта.

Проектът „Пътят на Конника” включва огромно разнообразие от теми, групирани в четири основни направления: Култура, Образование, Туризъм и Икономика и едно младежко дживение. Във всяко от тези направления се провеждат обмен, интеграция, общи действия и мероприятия.

Екипът на Right Sway участва в създаването и реализирането на проекта чрез активно участие във всички дейности – идейна фаза, създаване на партньорства, маркетинг, разпространение на събития, организиране на събития и координиране на различни мероприятия.