Follow me

​Обучение „Follow me” за развиване на специфични умения като основен акцент беше поставен върху работата в екип, създаване на среда на доверие, постигане на балансираност и самоосъзнатост, активно слушане, разпознаване на езика на тялото, развиване на лидерски качества, изграждане на личности, развиване на професионални умения и други.