Social innovations

​Международно обучение с фокус върху изграждане на предприемачески умения, разпространение на иновативни практики за насърчаване на предприемаческа култура, развиване на специфични умения и ключови компетенции, активно гражданство, повишаване на осведомеността за европейските ценности и приоритети и тяхното значение за бъдещето на Европа чрез неформални методи на обучение.