SOFT SKILLS Training

Изграждане и развитие на умения като водене на комуникация, лидерски умения, говорене пред публика и презентиране, активно слушане и разпознаване на езика на тялото, предприемачески умения и други.