STEP

Трейнинг за младежки работници финансиран от Европейска програма Еразъм+ Февруари 2018
 
Обучението за младежки работници (доброволци, преподаватели и други заангажирани с младежка дейност) целеше да изгради увереност и знания в младежите чрез работата с младежките работници, за да ги научи да разглеждат проблемите, с които се
сблъсква нашата планета и необходимостта да се приложат иновативни подходи, за да се осигури устойчиво развитие.
Сдружение Включи се и ти заедно с партньори от 8 други Европейски държави създаде 7 дневна програма STEP, която целеше да насърчи устойчивия начин на живот както и предприемаческите проекти, инициативи и събития по темата.
Обучението беше проведено използвайки методи на неформалното образование, практика и учене едни от други и чрез концепцията за устойчиво развитие успя да насърчи развитието на необходимите на младежите умения за
професионално и личностно развитие и да насърчи инициативността им и предприемаческия им дух за развитието на иновативни
решения.
7 дневната STEP програма постигна устойчивост и насърчаване на социалната промяна към по-справедлив и стабилен свят, в който уважението към всички същества и солидарността са в центъра на всички отношения. По време на 7 дневната програма, обучаемите разделиха времето си между работа по проекти за устойчивост в реално време и работа по разработването на разбирането за устойчиво развитие чрез решаването на най-нашумелите екологичните предизвикателства и задачи. От участниците се искаше да разработят собствени проекти / стратегии за устойчиво
развитие, както и да подобрят ключови умения за устойчиво развитие като екипна работа, научни изследвания, комуникация, оценка и др.
Като част от обучението младежките работници получиха Сертификат Youthpass – световно признат сертификат, доказателство за знанията и уменията, които участниците са придобили и програмата, в която са взели участие.