TRAIN ME

​Training of trainers (TOT) – обучение за придобиване на умения, знания и опит за структуриране и провеждане на обучения по специфични теми в неформална среда с фокус върху младежи в неравностойно положение с интегриране на неформални методи на образование, коучинг и други иновативни техники за работа.