Коучинг

Right Sway внедрява коучинг във всяка своя дейност, защото вярва в неговия ефект, в силата му да усъвършенства, подкрепя и помага на личността да открие себе си и да разгърне пълния си потенциал. Чрез индивидуален или групов коучинг човек инвестира в самия себе си или в екипа си при това със сигурна и висока възвръщаемост.

Коучингът помага на личността да постигне желаната цел, да се усъвършенства, да разкрива възможностите, които стоят пред нея и да се справя с предизвикателствата. Помага да достигнем високо ниво на своите способности и да постигнем реални резултати. Vision for Education подкрепя развитието на коучинга в България и инвестира в обучението и акредитацията на специалисти, така се ражда Right Sway.

С Right Sway човек инвестира в бъдещата си кариера и в професионалното си и личностно развитие със сигурна и висока възвръщаемост, изграждайки план за действие и повишавайки мотивацията си да постига исканите резултати. Екипът на Right Sway е сертифициран от Международната коучинг федерация (International Coaching Federation – ICF) със седалища в САЩ и работи спрямо определените от нея етични стандарти.

Right Sway вдъхновява човек да превръща мечтите си в цели, които да преследва и постига.

Какво постига коучингът?
  • Осъзнатост за това, което наистина искаме, на силните ни страни и личните ни амбиции
  • Дава ни възможност да проведем разговор със себе си за това коя е нашата лична посока без да се съобразяваме с мнението, интересите и амбициите на хората около нас
  • Провокира една дискусия със самите нас, в която успяваме да да дефиннираме какво са нашите цели и по този начин можем да вземем ключови решения
  • Всеки сам определя какво е важно за него, какво би го направо щастлив, и така ясно би избрал фокуса на учение и работа  
 
Коучингът като инструмент за кариерно ориентиране:
Като инструмент за кариерно ориентиране, коучингът се използва чрез задаването на провокиращи размисъл въпроси на ученика. Често учениците трябва да видят себе си в бъдещето, да усетят как се чустват, какво би ги правило щастливи и по какъв начин биха стигнали до там, до където искат да бъдат. Коучингът е много полезен инструмент именно за ученици, тъй като той мотивира младежите да начертаят и следващи стъпки и да предприемат конкретни действия за постигане на целите си. Те имат възможност да анализират къде са пропуските им и да преодолеят страха към излизане от зоната на комфорта си. Те опознават себе си и успяват да си дадат тласък към най-добрата посока за тяхното развитие. Учениците осъзнават, че не е важно просто да искаш да учиш нещо, или да работиш нещо, а важното е да учиш и да работиш правилното нещо. Коучингът помага всеки един ученик да анализира собствени си стремежи и нужди и по този начин да се бори за постигане именно на личните си такива.