Професионални обучения

Професионални обучения, насочени към хора, заети в сектора на услугите и/или имащи пряка връзка и интеракция с други хора, които искат да надградят уменията и знанията си и са на възраст над 20 години. 

Обученията се реализират на територията на България и на други страни в Европа и са безплатни за участниците.

Основната цел на обученията е да развият професионалните и нетуъркинг (networking) умения на професионалисти в дадени сфери.  
* Нетуъркинг (networking) умения - възможността да се свържеш с хора, да създадеш контакти или групи от контакти онлайн, да общуваш често с тях и да сте си взаимно полезни.
Обученията се провеждат в неформален вид, на малки групи ръководени от нас, под формата на семинари в които вие вземате активно участие. Отделно провеждаме курсове за обучение или т.н. Обучение за обучители (trainings of trainers и training courses) насочен към професионалисти и специалисти в да дена област, налагащо им се да обучават възрастни. Организират се посещения на събития - Нетуъркинг събития (networking events) при което се срещате реално или виртуално „лице в лице“ с непознати хора, които имат отношение към вашата сфера на работа или интереси. Организираме и работни визити (study visits).

Или накратко казано и систематизирано - видовете обучения които провеждаме в Right Sway са:


 • Семинари
 • Обучения за обучители (trainings of trainers и training courses)
 • Нетуъркинг събития (networking events)
 • Работни визити (study visits)

Обученията са подходящи за хора, които всекидневно общуват с други хора, независимо дали става дума за отношения тип от бизнес за бизнес (B2B), от бизнес към краен потребител (B2C) или отношения характерни за неправителствения сектор като от младежки работници за младежи.

В съвремието ни е нужно да се усъвършенстваме ежедневно, за да изградим кариера и да се развиваме в професионално отношение.

​Професионалните проекти създават атмосфера чрез, която придобивате много меки умения чрез неформални методи на образование и „учене чрез правене“. Те са привлекателен начин за придобиване на различни компетенции и са изключително ценни при работа с млади хора. Right Sway използва холистичен (цялостен) подход по време на обученията, симпозиумите и семинарите си. 
 
Нашите курсове за Професионално обучение помагат на вас мениджъри и личности да израснете и повишите ефективността си на работното място. Придобивате опит и умение за лека и ненатоварваща работа в екип, подобрявате комуникацията и презентационните си умения. Осъвременявате професионалните възможности за активно слушане и мениджмънт за изграждане на осъзнат и работещ модел на работа. Усвоявате тънкости и нови техники за работа, изграждате ключови компетенции и лидерски умения. Ще ви запознаем с най-добрите практики в придобиване на предприемачески умения. По време на обучението ще подобрите знанията си по английски език чрез работа в международна среда и културен обмен. Придобивате специфични умения, спрямо тематиката на дейността ви.

Сред основните теми попадат:
 • Обучение на обучители (training of trainers – ToT) за изграждане на умения за работа с хора и повишаване на продуктивността
 • Неформални методи на обучение и коучинг
 • Социални и традиционно предприемачество – планиране и реализиране на собствена идея
 • Мениджмънт и стратегическо развитие
 • Социална промяна чрез активно гражданство
 • Социално включване и толерантност
 • Устойчиво развитие и околна среда
 • Други

Всички участници получават сертификат Youthpass за участието си в обучението и за новопридобитите знания и умения.
За безплатните обучения e необходимо да кандидатствате чрез мотивационно писмо или форма за кандидатстване.
Актуалните обучения може да намерите в меню “Какво ново“.
Може да заявите интерес за достъп до актуална информация като попълниш контактната форма.