Фирмени Обучения

Корпоративни обучения, базирани на нуждите и потребностите на компанията.

Фирмените обучения могат да бъдат под формата на:
  • Семинар
  • Обучение с неформални методи и коучинг
  • Уъркшоп (workshop)

Сред основните цели и желани резултати попадат:
  • Изграждане на екип
  • Повишаване на ефективността и продуктивността
  • Развиване на ключови умения
  • Умения за водене на комуникация
  • Мениджърски и лидерски качества
  • Разгръщане на потенциала на служителите
  • Повишена мотивация

Корпоративните обучения могат да бъдат изградени спрямо нуждите на клиента и съобразени със заетостта и възможностите му.

Всяка компания може да се възползва от безплатна първоначална среща за определяне на целите и желаните резултати и изграждане на персонализирано обучение (training).